Kategoria: przemysł

Podstawy spawania

Ludzie przebywający w pobliżu spawacza muszą także zachować szczególną ostrożność. Bardzo niebezpieczne są odpryski metalu, które mogą dostać się do oczu i uszkodzić nam wzrok. Osoby, które przypadkowo znalazły się w pobliżu spawalniczego stanowiska nie posiadają odzieży ochronnej oraz specjalnego fartucha spawalniczego. Dlatego są oni szczególnie narażeni na negatywne działanie promieniowania IR. Podstawa ochrony to…

Read the full article